1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Rekursiv målning

Bäver och hennes vänner har lovat att hjälpa till med renoveringen av Stadsmuseet för Datavetenskap. De måste måla ett golv som är 16 meter x 16 meter i ett av rummen.

Planeringsavdelningen har en speciell uppsättning instruktioner för målning.

Instruktionerna är skrivna på ett papper som refererar till andra papper med ett nummer. På varje papper finns bildens verkliga storlek inskriven längst ner.

Här är ett exempel från ett tidigare projekt. Det ritar en bäver.

Bäver får planen för det nya projektet:

Instruktionen refererar till sig själv och båda papprena har samma nummer! Hon frågar en vän hur detta kan komma sig. Vännen svarar "Vi kan göra det. Det andra pappret är viktigt för det säger åt oss när vi ska sluta."

Hur kommer det målade resultatet se ut?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.