1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Knäcka kryptot

I ett prefixchiffer omvandlas bokstäver till koder bestående av en eller flera siffror så att ingen bokstavskod startar med en annan bokstavs motsvarande kod.

Om till exempel A=12 så kan B vara 2 eftersom 12 inte startar med 2. I det fallet kan C vara 11 eftersom varken 12 eller 2 börjar med 11, men däremot kan C inte vara 21 eftersom 2 är koden för B eller 121 eftersom 12 är koden för A.

Dela upp följande sekvens i koder så att resultatet blir ordet BEBRAS.

12112233321

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.