1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8. Matförrådet

Bävern Gump behöver fylla på sitt matförråd som just nu är tomt. Förrådet består därför av en rad tomma lådor.

 

Då Gump vill börja fylla förrådet ställer han sig framför den mellersta lådan. Alltid då han står framför en tom låda fyller han den.

Gump vill vara strukturerad i arbetet och följer därför alltid en uppsättning regler. Reglerna varierar beroende på om lådan är tom eller full, och vilket humör Gump är på (han kan vara ledsen eller glad).

En regel består av två delar:

  1. den första delen berättar åt vilket håll Gump ska röra sig (vänster eller höger) eller att han ska sluta fylla lådorna (STOP)
  2. den andra delen anger vilket humör han ska vara på (ledsen eller glad).

En regel kan alltså till exempel se ut så här: (vänster, glad). Totalt finns det fyra regler:

  Ledsen Glad
Lådan är tom (höger, glad) (vänster, ledsen)
Lådan är full (vänster, glad) (STOP, ledsen)

 

Gump är ledsen då han börjar jobba i förrådet.

Hur många lådor kommer att vara fyllda efter att Gump har slutat fylla lådorna?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.