1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8. Röda och blå kulor

Bävern Emil provar ett nytt dataspel med färgade kulor staplade i ett rör. Varje kula är antingen röd eller blå och det finns minst tre kulor när spelet börjar.

Varje gång som Emil klickar på knappen "GO" ramlar de två nedersta kulorna ut ur röret. Beroende på färgen på den första kulan som ramlar ut kommer en av två saker att hända:

Om den första kulan är röd släpps en ny blå kula ner i röret:       Om den första kulan är blå släpps tre nya kulor ner i röret, 
en röd, en blå och en röd:

 

Så länge det finns minst tre kulor kvar i röret kommer Emil att klicka på GO-knappen igen. Spelet slutar endast om det är två eller färre kulor kvar i röret.

Låt oss exempelvis anta att startpositionen ser ut så här:

Då kommer endast två kulor att finnas kvar i röret efter 5 klick på GO-knappen och spelet kommer att ta slut. Men andra startpositioner kan faktiskt ge ett spel som aldrig tar slut.
 

Vilken eller vilka av följande startpositioner ger ett spel som aldrig tar slut?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.