1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Bildsökning

Tobias Bävers bildfilers namn börjar med datumet, som är i formen ÅÅÅÅ-MM-DD. Efter datumet finns namnen på barnen på bilden. Före varje namn finns ett ”+”-tecken. Filnamnet slutar med filändelsen ”.jpg”.

Exempel:

  • 2010-06-13+Tommy.jpg
  • 2008-06-06+Tommy+Eva.jpg
  • 2009-06-11+Eva+Lea+Tommy+Ivan.jpg

För att snabbare hitta bland bilderna använder Tobias Bäver ett program som kan söka på filnamnen. Där kan man lägga in stjärntecken ”*” för att ersätta noll, ett eller flera tecken.

Exempel:

  • Söksträngen 2010-*.jpg hittar alla filer som börjar på ”2010-” och slutar på ”.jpg”.
  • Söksträngen *Eva*.jpg hittar alla filer som börjar med vad som helst, innehåller ”Eva”, och har vad som helst mellan ”Eva” och ”.jpg”. Sökresultatet är t.ex. 2009-06-11+Eva+Lea+Tommy+Ivan.jpg

Tobias Bäver vill nu hitta alla bilder som är tagna i juni och där åtminstone Tommy är med. Hur ska söksträngen se ut?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.