1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5. Flaggkompression

Grafikformatet GIW använder följande algoritm för att komprimera data: Varje rad komprimeras separat. Varje färg lagras som en tre-bokstavs-kod. En sekvens med pixlar (bildpunkter) av samma färg kodas som ett par inom parentes, där det första elementet utgör tre-bokstavs-koden och det andra elementet anger antalet pixlar. De två elementen skiljs åt med ett kommatecken.

Exempel: de två paren (gre,20)(whi,13) motsvarar en rad av 20 gröna pixlar följt av 13 vita pixlar.

Nedan finns fyra flaggor som alla består av lika många rader av pixlar. Vilken av flaggorna kommer att behöva flest par för att lagras när den komprimeras enligt GIW-formatet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.