1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Känna igen siffror

Ett system känner igen siffror som ser ut så här:

Varje siffra består av upp till 7 streck. För att känna igen en siffra behöver man inte se alla strecken, utan det går att avgöra vilken siffra det är även om endast en del av strecken är synliga. 

Vilket alternativ nedan visar de streck som minst behövs för att unikt kunna särskilja alla siffror 0-9?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.