1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Skyskrapans rum

Roland kände sig sugen på att utforska en skyskrapa och valde därför den 52:a våningen. Våningen har 9 rektangulära rum av samma storlek utan balkong. Roland gör en karta över våningen och förser varje rum med en 4-siffrig-kod som beskriver vilka dörrar rummet har. Siffrornas ordning har betydelse eftersom de representerar olika riktningar. Den första siffran betyder norr (N), den andra siffran betyder öster (E), den tredje siffran betyder söder (S) och den fjärde siffran väster (W). Om siffran är 0, finns ingen dörr till nästa rum i denna riktning. Siffran 1 betyder att det finns en dörr till nästa rum i den riktningen.

Som ett exempel så beskriver koden 0100 att det finns en dörr åt öster (E), medan det inte finns någon dörr åt norr (N), söder (S) eller väster (W).

Titta nu på Rolands karta. Eftersom dörrarna inte får leda ut från våningen (det vore farligt) och samma dörr måste finnas beskriven i två angränsande rum, så kan vi dra slutsatsen att några av siffrorna på kartan är felaktiga. Däremot är det acceptabelt att ett rum inte har några dörrar.

Minst hur många av siffrorna måste vara fel?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.