1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18. Trasig konstbevattning

Bertil Bäver har en blomrabatt och en grönsaksodling. För bevattning av dessa har han byggt två identiska bevattningssystem. Ett av dem visas på bilden. 

De är kopplade till en strömkälla och består av: 

  • en lång kabel
  • en kort kabel
  • en pump, som innehåller en säkring. Pumpen startar inte om säkringen är trasig.

En dag slutade blommornas bevattningssystem att fungera. Bertil bekräftade att vattenrören och vattentanken inte är problemet. Alla delar av det andra bevattningssystemet, som används för att vattna grönsakerna, fungerar dock ordentligt och kan användas för testning.

Det finns bara en felaktig del och Bertil vill hitta felet. Det finns inget uppenbart tecken på vilken del som är felaktig. Bertil börjar att testa.

Vilket av följande påståenden är sanna?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.