1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18. Följa licensen

Läraren i bäverskolan vill dela ut lite material till sina elever. Hon hittade en webbsida med en inscannad bok, som på försättsbladet anger att boken ska distribueras enligt en Creative Commons-licens som heter CC-BY-ND. Enligt denna får vem som helst dela, kopiera och sprida materialet, även kommersiellt, förutsatt att man anger vem författaren är. Licensen specificerar också att om man remixar, transformerar eller bygger vidare på boken får man inte distribuera det modifierade materialet.

Vilken av följande handlingar får läraren inte göra enligt villkoren i licensen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.