1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16. Skattjakten

En skatt är gömd någonstans i ett rektangulärt område, som är fullständigt uppdelat i mindre lika stora rutor. För att hitta skatten måste du fråga ett orakel. Du får endast ställa tre frågor av följande slag:

Du pekar på en ruta och oraklet informerar dig om vilken riktning du måste följa från rutan för att komma till skatten. Oraklet säger:

  • "Ok" om skatten finns i den ruta som du pekar på,
  • "N", om skatten finns rakt norrut från den ruta du pekar på,
  • "NE", om skatten finns någonstans mot nordost,
  • "E", om skatten finns rakt österut,
  • "SE", om skatten ligger någonstans mot sydost,
  • "S", om skatten ligger rakt söderut, 
  • "SW", om skatten ligger någonstans mot sydväst,
  • "W", om skatten ligger rakt västerut eller
  • "NW", om skatten ligger någonstans mot nordväst.

Se bilden som visar delar av området. Den färgade rutan är den ruta du gissar på. Varje ruta innehåller det svar oraklet skulle ge om skatten var gömd i den rutan. 

Hur stort är det största rektangulära området där du efter tre gissningar kan vara säker på att veta var skatten finns?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.