1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15. Vägen till toppstationen

Linbanesystemet har flera linbanor upp till bergets topp. Varje linbana är utrustad med flera vagnar varav en är en disko-vagn, som spelar musik. Tomas behöver resa från basstationen till toppstationen. Han vill dock bara resa i disko-vagnar, eftersom han älskar musik.

 a

Alla linbanor rör sig motsols, som pilarna visar. Avståndet mellan vagnarna är det samma för alla linbanorna. Vagnarna på de olika linbanorna anländer därför samtidigt till stationerna. Om Tomas kommer till en station och ser en disko-vagn komma in på en annan linbana, kan han genast byta till disko-vagnen. 

Då Tomas kommer till basstationen finns vagnarna på de platser som bilden visar.

Vilken är den snabbaste vägen om Tomas skall ta sig till toppstationen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.