1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12. Översättningsmaskin

Betty programmerar en maskin som ord för ord översätter en mening till bäverspråk. Det finns dock flera möjliga översättningar för varje ord!

Betty har märkt att olika ord på bäverspråket förekommer bredvid varandra i olika hög grad. Om vi exempelvis hade översatt till svenska, så är "gnagande bäver" mer vanligt förekommande än "bitande bäver", trots att betydelsen är ungefär densamma. Betty ger "poäng" för varje par av ord: ju mer vanligt ett ordpar är, desto högre poäng.

En mening med fem ord ska översättas till fem bäversymboler. I bilden nedan visar pilarna vilka ordpar som är giltiga. Den totala poängen för en översättning är summan av poängen för de fyra pilarna som används.

 

 

Hur många poäng har den bästa översättningen (den med högst poäng)?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.