1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12. Sortera pinnarna

Roboten Robbie ska utföra en slags sorteringsuppgift, men behöver din hjälp. 

Föreställ dig följande situation:

  1. Det finns flera pinnar av olika längd på plats A.
  2. Robbie väljer en av pinnarna genom en regel som ännu inte definierats.
  3. Robbie tar den valda pinnen från plats A, flyttar den till plats B och låter den slutligen rulla nedför rampen.
  4. Robbie upprepar steg 2 och 3 tills det inte finns några pinnar kvar på plats A.

Robbie

Vilken regel måste Robbie följa vid steg 2 för att skapa den ordning på pinnarna som visas i figuren nedan?

Robbie

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.