1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. RAID arrayer

RAID (Redundant Array of Independent Disks) är en lagringsteknologi som kombinerar flera hårddiskar till en logisk enhet.

Med denna teknologi distribueras data över flera hårddiskar. Beroende på hur "kraschsäkert" man önskar ha det så kan man använda olika "RAID-nivåer".


Raid 0 - distribuerar data över flera hårddiskar för att öka åtkomsthastigheten, men ett enda diskfel förstörs arrayen (se bilden nedan).


Raid 1 - speglar data på flera hårddiskar för att öka redundansen. Arrayen fortsätter att fungera så länge minst en hårddisk fungerar (se bilden nedan).

Vilken av följande Raid-arrayer kommer att fortsätta fungera när två av hårddiskarna, vilka som helst, gått sönder?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.