1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Anonymisering

Sjukvårdsjournaler innehåller känsliga personuppgifter som inte bör bli allmänt kända. Samtidigt kan information om patienter vara mycket användbar i forskningssyfte. Därför kan ett sjukhus ibland publicera anonymiserad information om sina patienter, som till exempel i tabell 1 nedan.

Oberoende av detta kan man få fram en lista över alla invånare i en stad, exempelvis från röstlängden inför ett val. Ett exempel på ett sådant utdrag ges i tabell 2 nedan.

Tabell 1: Patienter födda 1 januari          Tabell 2: Invånare med postnummer 18250
som är födda 1 januari
Födelsedatum Kön Postnummer Sjukdom         Födelsedatum Kön Namn
1974-01-01 man 29400 diabetes   1958-01-01 kvinna Melanie Meyer
1976-01-01 man 18250 lungcancer   1976-01-01 man Georg Schmidt
1976-01-01 kvinna 29400 bröstcancer   1976-01-01 man Robert Schlumpf
1976-01-01 kvinna 29400 missfall   1984-01-01 kvinna Kathrin Frei
1984-01-01 kvinna 18250 hjärtinfarkt   1984-01-01 kvinna Eva Müller
1985-01-01 kvinna 16300 bröstcancer   1988-01-01 kvinna Agnes Bachmann
1987-01-01 kvinna 25340 hudcancer   1988-01-01 man Roman Schröder
1988-01-01 man 18250 diabetes   1988-01-01 kvinna Isabelle Beyer
1988-01-01 kvinna 18250 influensa   1989-01-01 man Martin Klaus

 

Med hjälp av dessa två tabeller kan man med säkerhet identifiera en person som har en viss sjukdom. Vad är namnet på denna person?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.