1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Gen-skillnader

För att jämföra två DNA-strängar kan man använda en metod som kallas "Edit Distance" (editeringsavstånd). Man räknar då hur många nukleotider (bokstäver) som är ändrade, insatta eller borttagna för att "gå från" den ena strängen till den andra. Editeringsavståndet är det minsta antalet steg som krävs. Ju mindre editeringsavstånd desto mer lika är de två DNA-strängarna.

Exempelvis har följande sekvenser editeringsavståndet 3, eftersom den andra bokstaven ändras från G till C, den sjätte bokstaven (C) är borttagen och slutligen ett A har satts in på den åttonde positionen.

AGTCTCATG
ACTCTATAG

Beräkna det minimala editeringsavståndet för följande DNA-strängar:

TACTGGTTTATTCT
ACCTGTTTATTGGT

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.