1. L-system

Man startar med en pil. I de kommande stegen så ersätts varje pil med en unik uppsättning av pilar enligt det som koden beskriver. Se följande två exempel:

KOD: F(+F)F KOD: F(+F)(- - F)F
   
1a steget 2a steget 3e steget 1a steget 2a steget 3e stegetKoden består av fem tecken som beskriver följande:

F rita en pil
+ sväng 35 grader moturs 
-  Sväng 25 grader medurs
(  ny gren, kom ihåg positionen
)  avsluta grenen, återvänd till den ursprungliga positionen

 

Vilken är koden för följande tre-stegs-uppställning?


Lopputulos

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.