5. Kortaste vägen

I bilden nedan visas ett enkelriktat nät av vägar. Talet i varje färgad nod representerar det kortaste avståndet från S till den noden.

Vilket av följande påståenden om de två noderna med tjockare linjer (3 och 11) är sant?

 

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.