2. Bildkomprimering

Titta på följande 4x4 svartvita pixelbilder:

Detta kan lagras med binära siffror: "1" för vita pixlar och "0" för svarta pixlar.
För en 4x4 bild skulle vi behöva lagra 16 siffror. Följande bildkomprimeringsmetod gör det möjligt att lagra bilder med mindre utrymme, speciellt för enkla mönster:

De binära siffrorna är ordnade i ett rutnät precis som pixlarna i bilderna.

Komprimeringsmetoden appliceras på detta rutnät enligt följande, vilket resulterar i en teckensträng:

  1. Om alla siffror i rutnätet är 0, är resultatet "0" (se vänster bild). Om alla siffror i rutnätet är 1, är resultatet "1".
  2. I annat fall delas rutnätet i fyra delar. Komprimeringsmetoden appliceras medurs på varje del med början i det övre vänstra hörnet. Resultaten kombineras och omges av parenteser "(" och ")". För två olika exempel se bilderna i mitten och till höger.

Observera att ett delnät endast kan bestå av en enda siffra: se högra bilden, nedre högra hörnet. I detta fall använder metoden bara steg 1.

Nedan ser du en bild för med 8 × 8 pixlar. 

 

Vilken teckensträng blir resultatet då komprimeringsmetoden appliceras på detta rutnät? 

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.