1. Utbytningsspel

Alice vill spela ett spel. Alice har några geometriska former som hon vill byta ut. Alice använder till att börja med följande två regler:

   

Dessa regler säger att:

  • en kvadrat kan bytas mot två trianglar.
  • en triangel kan bytas mot en kvadrat, en triangel och ytterligare en kvadrat.

Alice börjar alltid med en enda form. Om hon exempelvis börjar med en kvadrat och använder reglerna får hon följande former efter 3 steg:

 

Vilken uppsättning regler kan leda till:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.