1. Säckar i hissen

En samling säckar står i en korridor bredvid en hiss. Korridoren är så trång att säckarna måste stå på rad. Varje säck är märkt med dess vikt i kilogram (kg).

Hissen används för att flytta säckarna till en affär. Hissen kör uppåt så fort den lastas med minst 80kg, men den kan inte ta mer än 100kg. Efter att säckarna lämnats av i affären kommer hissen automatiskt direkt ner igen.

När hissen lastas tas alltid den första säcken i raden, d.v.s. den som står närmast hissen. Säcken som står på tur lastas bara in om den inte överbelastar hissen. Annars flyttas den säcken till andra änden av korridoren, den första längst bort och de efterföljande allt närmare hissen.

Om alla säckar från den ursprungliga raden är tagna, så fortsätter man lasta på samma sätt från den nya raden av säckar som skapats på andra sidan hissen.

Vilket av följande påståenden stämmer när alla säckar har skickats till affären enligt ovanstående instruktioner?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.