1. Själviska ekorrar

De själviska ekorrarna bor i hål i ett träd med fem stora hål ovanpå varandra. Det finns 16 ekorrar totalt, så de måste dela på hålen och bo tillsammans med andra.

Varje dag kollar varje ekorre upp vilket av följande antal som är minst: antalet andra ekorrar i det egna hålet, antalet ekorrar i hålet ovanför eller antalet ekorrar i hålet nedanför. Nästa natt flyttar varje ekorre i hemlighet till det hål som har minst antal ekorrar i sig av dessa tre. Om antalen är lika tycker ekorren bättre om att stanna i hålet den bor i och den föredrar hålet ovanför jämfört med hålet nedanför.

 

Exempelvis, om det idag bor 5, 0, 0, 4 respektive 7 ekorrar i varje hål (räknat uppifrån och ned) så kommer imorgon alla fem ekorrar i det översta hålet att ha flyttat ned ett steg (0 grannar är bättre än 4). 7 ekorrar från det nedersta hålet har flyttat upp (4 grannar är bättre än 6) och 4 ekorrar från det näst nedersta hålet har flyttat upp (0 grannar är bättre än 3).

 

 

 

Anta att antalet ekorrar i respektive hål uppifrån och ner idag är 6, 3, 3, 0, 4 stycken. Efter hur många dagar har alla ekorrar flyttat in i samma hål?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.