1. Skogsbladet

Tre bävrar jobbar som rättare på tidningen “Skogsbladet”. De försöker göra artiklar mer lättförståeliga för skogens djur.

  1. Den unga rättaren läser en artikel från vänster till höger, letar efter sekvensen ABC, och ersätter den med BC. Om han hittar och ersätter denna sekvens, så måste han börja om från början. Om han inte hittar sekvensen så ger han artikeln till den professionella rättaren.
  2. Den professionella rättaren läser en artikel från vänster till höger, letar efter sekvensen BC, och ersätter den med B. Om han hittar och ersätter denna sekvens, så ger han tillbaka artikeln till den unga rättaren. Om han inte hittar sekvensen så ger han artikeln till  chefsrättaren.
  3. Chefsrättaren läser en artikel från vänster till höger, letar efter sekvensen BB, och ersätter den med B. Om hon hittar och ersätter denna sekvens, så ger hon tillbaka artikeln till den unga rättaren. Om hon inte hittar sekvensen så är rättningen klar.

 Dessa regler sammanfattas i figuren till höger.

 

Här är ett exempel på hur artikeln "AABCBC" helt enkelt rättas till "B":

AABCBC --u--> ABCBC --u--> BCBC --p--> BBC --(u)--p--> BB --(u)--(p)--c--> B  --(u)--(p)--(c)--> B

där u står för den unga, p för den professionella och c för chefsrättaren (bokstaven inom parentes innebär att denna rättare inte hittade något att rätta)

 

Vilken av följande artiklar kommer INTE att bli rättad till en enbokstavs-artikel B?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.