1. Rektanglar

En liten robot är specialiserad på att rita rektanglar. Det här är de kommandon den kan utföra:

Orange

Rita ett orange streck med längden 1.

Svart Rita ett svart streck med längden 1.
Vrid             

Vrid 90 grader åt höger.

 

Det här är de regler roboten kan följa:

A, B

Utför A och sedan B

n x B

Utför B n gånger

n x (...)               

Utför kommandona inom parentes n gånger.

 

 

Roboten vill rita figuren som visas här i orange och svart färg.

Den har fått fyra möjliga rader med instruktioner att följa. Men en av de fyra raderna leder inte till rätt figur.

 

http://appserv.ida.liu.se:12050/assets/questions/2014/2014CH07/2014-CH-07-question.png

 

Vilken av följande rader är fel?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.