7. Gammal beräkningsmaskin

Ylva Bäver hittade en gammal beräkningsmaskin på sin vind. Hon vill leka med den för att försöka addera (plussa ihop) två icke-negative heltal. Beräkningsmaskinen har tre register (minnesceller, som var och en kan lagra ett tal) kallade R1, R2 och R3. För att programmera maskinen måste man använda sig av operationer.

I tabellen här nedanför finns de möjliga operationerna listade samt deras effekter. i och j är register-nummer och q är "ordningsnumret" för en operation (detta nummer skrivs före operationen, t.ex. 2: ....)

Noll(i) Lagra siffran 0 i registret Ri
Öka(i) Addera 1 till värdet i register Ri
Minska(i) Subtrahera 1 från värdet i register Ri
Lagra(i,j) Kopiera värdet i register Rj till register Ri
HoppaLika(i,j,q) Om register Ri och Rj har samma värde, hoppa till den q:te operationen
HoppaOlika(i,j,q) Om register Ri och Rj har olika värden, hoppa till den q:te operationen

 

Ylva har placerat de två talen hon vill addera i register R1 och R2. Vilket av följande program adderar de två talen och lagrar resultatet i register R1?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.