15. Tärning

Vi har tre kommandon rita_1, rita_2 och rita_2A som ritar prickar på följande sätt:

Kommandot sväng90 roterar en bild som redan ritats ut. Till exempel ritar en kombination av kommandona rita_2A, sväng90 följande bild:

 

Genom att kombinera dessa kommandon kan vi rita en tärning med många olika sammansättningar av prickar. Till exempel ritar kommandona rita_1, rita_2, sväng90 följande bild:

 

Vilken sekvens av kommandon har använts för att rita följande bild?

 

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.