10. En besökande vän

Herr Bäver har fyra vänner som bor i olika byar och han planerar att besöka en av dessa vänner varje eftermiddag.

Till en början pekar alla pilar på den vänstra vägen. Då Herr Bäver går förbi en korsning, svänger han på pilen så att den börjar peka i motsatt riktning.

 

Exempel: Dag 1 tar Herr Bäver vägen till vänster i den första korsningen, den vänstra vägen i den andra korsningen och kommer fram till by W. Dag 2 svänger Herr Bäver till höger i den första korsningen, sedan till vänster i den andra och anländer till by Y.

 

                      

                                              Dag 1                                                                                                          Dag 2 

 

Vilken by kommer Herr Bäver att besöka på dag 30?

 

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.