9. Flytta pilarna

Tilldelningskommandot A := B ändrar en bild med rutor och pilar på följande sätt:

          Före                                           Efter

Pilar - exempel

Ruta A pekar alltså efteråt på samma ruta som B pekar på.Vilken sekvens av kommandon (utförda i ordning) ändrar följande startbild till slutbilden?
 
           Startbild                                                      Slutbild

Pilar - frågan

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.