8. Det magiska trädet

Bävrarna ritar ett magiskt träd av små "hus" som sitter ihop. Början på ett magiskt träd visas här:

Följande algoritm beskriver hur man ritar ett magiskt träd.

  • Steg 1: Rita en kvadrat 1.
  • Steg 2: För varje ny kvadrat, rita ett "tak", alltså en triangel med den långa sidan gemensam med kvadraten.
  • Steg 3: Rita en ny kvadrat på varje taksida som har skapats. 
  • Steg 4: Numrera de nya kvadraterna med ett nummer som ökar då man går från vänster till höger (medurs)
  • Steg 5: Gå till steg 2.

 

Vilken bokstav ligger närmast kvadrat nummer 138 i det stora magiska trädet här nedanför?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.