3. Bäverkodning

Bävrarna transporterar kvistar på flottar i ån. De har ett kodsystem för att markera vilka typer av kvistar (S, M, L och X) som finns på flotten.  När en flotte närmar sig bäverdammen, så använder man ett signalhorn för att meddela innehållet på flotten (till exempel vill man kanske meddela att flotten innehåller ”SXXXSLLM”).

Signalhornet kan bara skapa två olika toner, “◊” och “○“. Mellan alla toner som spelas är det alltid en paus på sekund. Meddelandet blir alltså en lång sekvens av dessa två olika toner med en lika lång paus mellan varje ton. 

Bertil Bäver har satt ihop fyra olika tänkbara kodsystem, men bara ett av dem kommer att fungera. Vilket?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.