13. Dela

Du har en remsa som är 16 cm lång och 1 cm hög. Med en penna indelar du den i 16 kvadrater med måtten 1 cm gånger 1 cm.

Sedan lägger du remsan på bordet, för att dela remsan i två lika stora delar. Den högra delen flyttar du sedan 1 cm uppåt (enligt bilden).

Sedan upprepar du samma procedur för varje del: dela dem på mitten och flytta den högra delen i cm uppåt.

Sedan upprepar du samma procedur för alla fyra delarna och sedan ytterligare en gång för alla 8 delarna.

Hur ser slutresultatet ut?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.