10. Sammanlänkade båtar

Småbävrarna älskar att åka båt, men kan ännu inte styra själva i den strömmande floden. Därför är deras båtar kopplade till en större motorbåt eller till varandras båtar med krokar, annars skulle de driva iväg neråt floden. Kroken i bakänden på en båt kan sättas fast i framänden på endast en båt i taget, men krokar från flera båtar kan vara fastsatta i framänden på en båt.

Båtar

Mamma Bäver sitter i en båt M som inte finns med på bilden. Hon skulle vilja koppla loss båten X så att kroken från båt A sitter direkt fast i båt B. Mamma Bävers båt M har också bara en krok.

Vilken av följande sekvenser av operationer garanterar säkerheten för alla småbävrarna?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.