1. Första "buggen"

Nionde september 1945 hittade Grace Hopper, officer inom USA:s marin, första datorbuggen i Harvard Mark II- datorn. Hon skrev i loggboken ”första riktiga ’buggen’ hittad”. Fastän ordet ”bugg” användes redan tidigare blev det populärt först efter denna incident.


Tietokone

Hurdan bugg var det frågan om?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.