8. Dokumentets filformat

Berit Bäver skall skicka ett elektroniskt dokument åt sin vän. Hon minns inte vad för sorts dator hennes vän har, men minns att den är annorlunda än sin egen. Berits textbehandlingsprogram kan spara dokument i många olika format.

Vilket av följande filformat borde användas när ett dokument innehåller mycket formatering, och en vän ska granska och skriva ut det?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.