6. Formler

Eva Bäver ville skapa alla bråk mindre än ett. Först skrev hon nummer ett i cellerna A2 och B2. Efter det skrev hon formler i cellerna A3, B3 och C2. Sedan kopierade hon dessa formler neråt.

I formlerna fungerar funktionen IF enligt följande: IF(villkor; ”värde om villkoret är sant”; ”värde om villkoret är falskt”).

Här är formlerna Eva använde:

Formel 1: Kaava 1

Formel 2: Kaava 2

Formel 3: Kaava 3

I kolumn C betyder 1 att bråktalet är ett heltal, 0 att bråktalet inte är ett heltal.

Taulukko

I vilken cell finns vilken formel?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.