2. XO

Nedan finns en textsträng som består av mellanslag och ett X-tecken. Mellanslagen visas som golvstreck, ”_”. Markören, som nu står i textsträngens början, markeras av tecknet ”|”.

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _ _

När ett tecken skrivs hamnar det till höger om markören och ersätter det tecken som redan står där (mellanslag, X eller O). Samtidigt flyttas markören till höger. Följande anvisningar följs i tur och ordning på ett sådant sätt att så länge påståendet stämmer utförs funktionen innanför klammerparenteserna.

  1. Så länge markören inte är vid ett X {Skriv O}
  2. Så länge markören inte är i teckensträngens början {Skriv X och flytta sedan markören två steg till vänster}

Vad blir teckensträngen efter dessa båda steg?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.