11. Grafer

Här under finns fyra så kallade grafer. Vilka av dessa är så gott som lika?

Diagrammit

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.