11. Bevattningssystemets logik

Jonas Bäver har byggt ett datorstyrt bevattningssystem åt sitt äppelträd. Han använder variablerna A, B, C och D för att beteckna de olika kranarna och deras läge.

  • Om en variabel är TRUE är kranen öppen, är den FALSE är kranen stängd.
  • Om hela uttrycket är TRUE får äppelträdet vatten, om uttrycket är FALSE får trädet inte vatten.

Vilket av följande uttryck stämmer överens med denna bild?

 

Kastelujärjestelmä 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.