10. Dörrmålning

I ett våningshus är alla dörrar endera blåa (på bilden +) eller röda (på bilden X).

Våningshus

En målare skall måla vissa dörrar gula (på bilden ett rutnät). När han målar utför han funktionen Måla(våning, dörr).

Måla(våning, dörr)
Om lägenheten(våning, dörr) finns, gör följande: 
Om lägenheten(våning, dörr) är röd, gör följande fem rader:
Måla dörren på lägenhet(våning, dörr) gul 
Utför Måla(våning, dörr- 1)  
Utför Måla (våning, dörr + 1) 
Utför Måla (våning -1, dörr) 
Utför Måla (våning + 1, dörr) 

Hur ser våningshuset ut när målaren har utfört Måla(4,3)?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.