1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Riva väggar

En labyrint består av tomma fält (vita rutor) och väggar (grå rutor).
Vi kan flytta från ett tomt fält till ett intilliggande tomt fält i vågrät eller lodrät riktning (inte diagonalt).

Vilket är det minsta antalet väggar du måste riva så du kan gå från den gula triangeln till den blåa cirkeln?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.