1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Bevattning

Vilken/vilka av de tre blommorna får vatten om ventilerna är inställda enligt bilden nedan?

 

 

Öppen ventil

Stängd ventil

 

 

Blommor som får
vatten ser ut så här:
Blommor som inte får
vatten ser ut så här:

 

 

 

Välj ett av alternativen nedan!

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.