1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. Konstiga varelser

Britta ritade fjorton olika varelser och delade sedan in dem i fyra grupper. Enligt vilken egenskap grupperade Britta varelserna?

 Oudot oliot

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.