1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17. Fem pinnar

Adam har fem pinnar. Han placerar dem på bordet och skapar figuren: 

Nola kommer fram till bordet. Hon tar en pinne och flyttar den så det blir en annan figur:

Till sist kommer Bob till bordet. Han flyttar också en pinne till ett annat ställe. 

Fråga: Vilken av nedanstående figurer kan Bob inte göra

 

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.