1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15. Välja saker

Milla Bäver har ställt fram en massa saker, av fyra olika sorter. Hon ger dig en utmaning:

Du får välja precis vilka saker du vill, men du måste ta olika många av varje sort.

Välj genom att klicka på sakerna.

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.