1. Längdordning

Ordna pojkarna i längdordning genom att flytta dem med musen till någon annan plats, de två pojkarna kommer då att byta plats. Försök använda så få flyttningar som möjligt. Den längsta pojken ska komma först och den kortaste sist.

Det ska gå att få barnen i längdordning genom endast tre flyttningar. Du kan börja om genom att trycka på Rensa svar.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.