9. Fem figurer

Vilken figur finns det exakt fem stycken av? Markera alla fem genom att klicka på dem.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.