6. Konstiga varelser

Britta ritade fjorton olika varelser och delade sedan in dem i fyra grupper. Enligt vilken egenskap grupperade Britta varelserna?

 Oudot oliot

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.