1. Välja saker

Milla Bäver har ställt fram en massa saker, av fyra olika sorter. Hon ger dig en utmaning:

Du får välja precis vilka saker du vill, men du måste ta olika många av varje sort.

Välj genom att klicka på sakerna.

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.