2. Meddelande på väg

Viola vill skicka ett långt meddelande till Leo med hjälp av några andra bävrar. Hon delar upp meddelandet och skriver högst 3 bokstäver på varje kort, och ger varje bäver ett av korten.

Viola vet att bävrarna kan komma fram lite olika fort. Därför numrerar hon korten innan hon ger dem till bävrarna. Leo ska sedan sätta korten i ordning för att läsa meddelandet.

Till exempel, för att skicka meddelandet PUSSAMIG, så skapar Viola 3 kort, så här:

En annan gång fick Leo följande kort av bävrarna:

Vad var det ursprungliga meddelandet?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.