1. Biltransporten

En ny röd bil kommer från en tillverkningslinje var 7:e minut. En ny gul bil kommer från en annan linje var 5:e minut. En förare parkerar bilarna i en biltransport i den ordning de lämnar sina tillverkningslinjer. Översta våningen i biltransporten lastas först. Båda tillverkningslinjerna börja arbeta samtidigt.

Hur kommer biltransporten se ut efter lastning?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.