1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Kaninhål

En grupp med bävrar ska gå på promenad i skogen. De går på ett led efter varandra, den ena bävern efter den andra.

Men de busiga kaninerna har grävt en massa hål utefter stigen som bävrarna går på.

Hålen är tillräckligt djupa för att ett visst antal bävrar ska falla i dem. När hålet väl är fullt med bävrar kan de bakomvarande bävrarna passera ovanpå bävrarna i hålet, tills slutligen den sista bävern i raden drar upp bävrarna ur hålet, den översta först och den understa sist. Alltså, om vi har fem bävrar (5 4 3 2 1) som vandrar åt höger (nummer 1 går alltså först och nummer 5 sist i ledet), och de kommer till ett hål där tre bävrar får plats, så skulle följande hända:

Från början

 

De tre första bävrarna har fallit i hålet.

De återstående har passerat och börjar dra upp.

Alla bävrarna är uppe ur hålet och på ett led igen.

     

 

 

Vid ett annat tillfälle består raden av 7 bävrar (7 6 5 4 3 2 1), där nummer 1 återigen går först. Det första kaninhålet de kommer till rymmer 4 bävrar. Det andra hålet rymmer 2 bävrar. Det sista hålet rymmer 3 bävrar.

Vad blir ordningen på bävrarna efter att alla bävrar passerat dessa tre hål?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.