1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2. Bäveröar

Det finns 7 bäveröar som är täckta med skog. Bävrarna ska fälla 6 träd för att få till stånd rutter från huvudön (den översta på bilden) till alla andra öar så att varje rutt består av högst två fällda träd. På grund av naturskyddslagarna får man fälla högst 2 träd per ö. Visa bävrarna i vilken riktning träden ska fällas. Det första trädet är redan fällt. 

Du fäller ett träd genom att först klicka på den ö som trädet finns på, och sedan klicka på den ö som du vill att trädet ska falla mot.

 

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.