1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18. Grammatik

Bertil bäver spelar ett spel ”Aibi-språket”. Han bestämmer följande regler för hur man får skapa nya ord:

  1. Man startar med att skriva ett S på en tavla
  2. Bokstaven S kan ersättas av aX
  3. Bokstaven X kan ersättas med aXb
  4. Bokstaven X kan ersättas med b.

Spelet avslutas då ordet på tavlan består enbart av a och b. Då är det ett godkänt ord i aibi-språket.

Till exempel kan ordet aabb skapas på följande sätt:

S (regel 1)  -> aX (regel 2)   -> aaXb (regel 3)    -> aabb (regel 4)

Vilken av följande ord är godkänt i aibi-språket?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.