1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18. En växts liv

En Bäver älskar blommor. Kanske det är orsaken till att han uppfann ett enkelt programmeringsspråk som beskriver visuellt en blommas liv. Varje bild börjar med en kvadrat som kallas a. Ett visuellt objekt kan utföra tre operationer: double (), split () och die ().

Följande program, förklarar språkets semantik (betydelse):

  
  a.double(east); a.double(east);
   
b, c = a.split( ); c.double(north); b.die( );

 

Observera att det är enbart en rektangel (alltså inte en kvadrat) som kan utföra operationen split () och att split-operationen enbart kan utföras parallellt med den kortare sidan av rektangeln. På så vis får vi två mindre objekt med samma storlek.

Bävern vill skriva ett program som omvandlar den vänstra bilden till den högra bilden.

Ohjelmointitehtävä

Vilket av nedanstående alternativ är lämpligt som början på programmet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.