1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17. Bävrarnas meddelandesystem

Från Bäverberget meddelar man ner till Bäverdalen hur många träd man har fällt. Man kommunicerar med hjälp av märkta stockar, som man låter driva ner via Bäverfloden.Floden

Antalet fällda träd markeras på en stock enligt följande:

  • Man skriver fyra tecken, med början från ena änden.
  • Varje tecken är endera ”I” eller ”X”.
  • X betyder alltid talet 0.
  • Ett I på stockens första position betyder 1, på andra 2, på tredje 4 och på fjärde positionen 8.
  • Antalet fällda träd är samma som summan av siffrorna.

(a)                                  (b)

Exempelvis så är antalet fällda träd för a) 1+2+0+8 = 11, och för b) 0 + 0 + 0 + 0 = 0

Vad är det största antalet fällda träd man kan skriva på en stock?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.