1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Cirklar och rektanglar

John och Sara leker en lek som kallas 'Sant eller Falskt'. John har placerat sju figurer på ett bord. Därefter ställer John påståenden om figurernas form, färg, storlek och position. Ett påstående är antingen sant eller falskt.

 

 

Hjälp Sara att bestämma vilket av följande påståenden som är sant:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.