6. Hotellrummets nyckel

I hotellet Stora Bävern i Bäverstaden har man utvecklat ett nytt hotellnyckelsystem. Varje gäst får ett kvadratiskt kort för att öppna sitt rum. Alla kort har 7 gånger 7 prickar som kan vara vita eller svarta. På det viset så kan kortläsaren känna igen kortet och avgöra om det tillhör rummets gäst.

Tehtäväkuva

Kortet kan sättas in på olika sätt i kortläsaren. Båda sidorna av kortet ser ut på samma sätt. Alla korten är symmetriska. Det spelar därför ingen roll hur du sätter in kortet i kortläsaren.

Hur många unika nycklar kan man skapa?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.