1. Bävrarnas visselkod

På landsbygden kommunicerar bävrar med visselpipa. Varje meddelande pågår i exakt 10 sekunder. Under dessa 10 sekunder så kan bävern blåsa i sin visselpipa i ett udda antal sekunder för att sedan vara tyst i ett jämnt antal sekunder, sedan blåsa igen etc. Den första och sista sekunden i tiosekundersperioden ska alltid användas, d.v.s. det får inte var tyst under de sekunderna.

Hur många olika meddelanden kan bildas om bävern skall följa dessa regler?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.