1. Tändsticksspelet

Bea träffar en vän för att spela Tändsticksspelet. Hon förklarar spelreglerna för sin vän: "Det finns 13 tändstickor i en rad. Spelare Ett börjar med att ta bort 1, 2 eller 3 tändsstickor. Därefter är det Spelare Tvås tur, som också tar bort 1, 2, eller 3 tändstickor. Sedan är det återigen Spelare Etts tur följt av Spelare Två, och så vidare. Spelaren som tar bort den sista tändstickan vinner spelet."

Bea börjar. Hur många tändstickor ska Bea ta bort i första omgången för att vinna spelet?

Tips: Om det finns 4 tändstickor kvar när det är Beas tur kan inte Bea ta den sista tändstickan. Hon behöver alltså undvika den situationen!

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.