1. Svartmålning

I denna uppgift arbetar vi med kort som har 9 rutor. Varje ruta kan vara svart eller vit. När två kort kombineras kan ett nytt mönster med svarta och vita rutor skapas.

När de två korten till vänster i bilden nedan kombineras blir resultatet kortet längst till höger. 

 

Fråga

Hur många svarta rutor kommer att finnas på kortet som blir resultatet av att kombinera de två korten nedan?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.