8. Spårvagnskorsning

Bävern Bo besöker St Petersburg. Där finns en spårvagnskorsning, där spårvagnar kan svänga höger, vänster eller åka rakt fram oavsett från vilket håll de kommer in i korsningen. Spårvagnarna använder högertrafik, de kör alltså alltid på spåret på höger sida av gatan. Därför kan exempelvis en spårvagn som kommer söderifrån och svänger höger möta en som kommer österifrån och svänger vänster utan att krocka - de kör ju på olika spår.

 

Riktningen som en spårvagn kommer att ta bestäms av hur växlarna i korsningen är inställda. Detta beskrivs med kombinationer av orden FRAMÅT, VÄNSTER och HÖGER.

Exempelvis innebär växelinställningen VÄNSTER - FRAMÅT - VÄNSTER - HÖGER att en spårvagn som kommer till korsningen söderifrån kommer att svänga vänster, en spårvagn som kommer västerifrån kommer att köra rakt fram och så vidare medsols.

Anta att det kommer spårvagnar till korsningen från alla väderstreck samtidigt. Vilken kombination av växelinställningar kan leda till en krock?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.