4. Kort under koner

Bävern gömmer kort med siffror på under de färgade konerna. Ibland lägger bävern flera kort ovanpå varandra under samma kon. Endast det kort som  lagts under en kon sist är synligt. Notera att bävern kan ha flera kort med samma siffra.

Bävern antecknar vad den gör på följande sätt:

röd <-- 5

röd <-- 3 

Bävern gömmer först ett kort med siffran 5 under den röda konen

och sedan kortet med siffran 3.

Då ser det ut så här efteråt, om man lyfter på den röda konen:Antag nu att bävern skrev så här: 

röd <-- 3
gul <-- 5
röd <-- 6
gul <-- 8
blå <-- 1
gul <-- 3

Vilka kort syns om man lyfter på konerna?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.